" STYRELSEN "

Ordförande: Karin Boldrup

Vice ordförande: Fredrik Gilbertson

Kassör: Andreas Folin

Sekreterare/Pers.rp: Agnetha Malmqvist

Revisor: Theo Zickbauer

Revisor Suppleant: Kenth Zickbauer

Suppleant: Pia Cedergren

Suppleant: Peter Håkansson

Suppleant: Ann-Louise Magnusson
Kontakta Styrelsen( Tillbaka Till Toppen )
Tillbaka Till Toppen